పుస్తకం
All about books


 
 

 
 

Light, my light… the eye-kissing light!

“Vibhusanam maunamapanditanam” – says the great poet Birthirihari which loosely translates to “If you can’t make sense, you better be silent”. But I would like to defy Birthrihari, which I of...
by Achilles
2

 
 
He: Shey by Rabindranath Tagore  

He: Shey by Rabindranath Tagore

“అతడు” – పదం వినగానే మహేష్ సినిమా గుర్తొచ్చేసిందా? హమ్మ్.. సరే! నేనిప్పుడు నాకు త...
by Purnima
9

 
 
 

my life in my words – Rabindranath Tagore

If you focus too much on the tree, you’ll lose the view of the forest. మొన్నీ మధ్య పూర్తి చేసిన ఒక క్రికెట్ పుస్తకంలోనిది పై వ...
by Purnima
4

 

 

The Sweat of pearls

వ్యాసం పంపిన వారు: అరి సీతారామయ్య. బాలి పర్యాటకుల స్వర్గం. పై వస్త్రాలు లేకుండా సంచరి...
by అతిథి
1

 
 

Dawn of the Blood

వ్యాసం పంపినవారు: మార్తాండ Dawn of the Blood (రక్తపాతపు మొదలు) పంజాబ్ లో నక్సలైట్ ఉద్యమం గురించ...
by అతిథి
4