పుస్తకం
All about books


 
 

 

“నొప్పి డాక్టరు” గారిని వెతకండి

వ్యాసకర్త: బాదర్ల స్వప్నిల్ ”ఒక చిత్రం పదివేల పదాలతో సమానం” – చైనా సామెత –  ఇది ...
by అతిథి
45

 
 

The Death of Ivan Ilyich – Leo Tolstoy

వ్యాసకర్త: Nagini Kandala ***** ప్రతి మనిషి జీవితంలో ఏదో ఒక దశలో,జీవన్మ్రుత్యువుల గురించి ఆలోచనల...
by అతిథి
14

 
 

తొలి ఉపాధ్యాయుడు – చిన్గీజ్ ఐత్మాతోవ్

చిన్గీజ్ ఐత్మాతోవ్ – కిర్గిస్తాన్ కు చెందిన ప్రముఖ రచయిత. రష్యన్, కిర్గిజ్ భాషల్లో ...
by సౌమ్య
12

 

 
చిన్నప్పటి రష్యన్ కథలు  

చిన్నప్పటి రష్యన్ కథలు

ఇంట్లో ఉన్న చెత్త పడేద్దామని పాత నోట్సులూ, పత్రికలూ గట్రా పడేస్తూ ఉంటే, ఒక చివర్లో కన...
by అసూర్యంపశ్య
21

 
 
 

వ్లదీమిర్ నబొకొవ్ నవల: The Gift (part 3)

(ముందు భాగం) ఈ నవల గురించి చెప్పాలనుకున్నదంతా దాదాపు పైన కథా సంక్షిప్తంలోనూ, దానికిచ...
by మెహెర్
6

 
 
వ్లదీమిర్ నబొకొవ్ నవల: The Gift (part 2)  

వ్లదీమిర్ నబొకొవ్ నవల: The Gift (part 2)

(ముందు భాగం) సరే ఇప్పటి వరకూ పుస్తకం గురించి చెప్పుకున్నాం గనుక, ఇప్పుడు కాస్త రచయిత ...
by మెహెర్
1

 

 
వ్లదీమిర్ నబొకొవ్ నవల: The Gift (part 1)  

వ్లదీమిర్ నబొకొవ్ నవల: The Gift (part 1)

(నబొకొవ్ నవల – The Gift గురించిన పరిచయ వ్యాసం మూడు భాగాల్లో ఇది మొదటిది) దాదాపు నూటనలభయ్య...
by మెహెర్
0

 
 
సమాజాన్ని ప్రతిఫలించిన “ఆన్నా కరేనినా”  

సమాజాన్ని ప్రతిఫలించిన “ఆన్నా కరేనినా”

రాసి పంపిన వారు: దీపసభ *************** ఎప్పుడయినా సముద్రం ముందు నిల్చున్నారా? లోపలికి వెళ్లాల...
by అతిథి
6

 
 
జమీల్య  

జమీల్య

వ్యాసం రాసి పంపినవారు:  నరేష్ నందం ( http://janaj4u.blogspot.com ) “ప్రపంచంలోనే బహు సుందరమైన ప్రేమకథ”...
by నరేష్ నందం
6