పుస్తకం
All about books


 
 

 
calvinotraveler

If On a Winter’s night A Traveler – Italo Calvino

వ్యాసకర్త: మాధవ్ మాౘవరం మీరు ఎంతో అభిమానించే రచయిత ఇటాలో కాల్వీనో, చాలా కాలం తర్వాత ఒ...
by అతిథి
3

 
 
Loveless Love – Luigi Pirandello  

Loveless Love – Luigi Pirandello

ఇట్లాంటి టైటిల్లు చూడగానే నాకు ఈల వేయాలనిపిస్తుంది. మరేమో నా ఇమేజ్‍కి సూట్ కాదని ఊర...
by Purnima
8

 
 
Six characters in search of an author  

Six characters in search of an author

పెద్దోళ్ళు ఏదో పెద్ద విషయం మాట్లాడుతుంటే మనకి పెద్దగా ఎక్కదులే అని అనుకుంటూ పక్కకు ...
by Purnima
4