పుస్తకం
All about books


 
 

 

శ్రీశ్రీ కథలు-అనువాద కథలు 2

“శ్రీశ్రీ కథలు-అనువాద కథలు” చలసాని ప్రసాద్ గారి సంకలనాన్ని సమీక్షించడం మొదలుపెట...
by సౌమ్య
1

 
 

శ్రీశ్రీ కథలు-అనువాదకథలు : 1

మహాకవి అంటే శ్రీశ్రీ అని, మహానటి అంటే సావిత్రి అని – ఇలా వారి పేరు పక్కన ఇంటిపేర్లల...
by సౌమ్య
4

 
 

To kill a mockingbird

వ్యాసం రాసి పంపిన వారు: వంశీ గమ్యం చేరిన తరువాత “అరే అడుగడుగునా ఏన్నొ అడ్డంకులూ అవర...
by అతిథి
3

 

 

తప్పక చదవాల్సిన ‘మంచి ముత్యం’

– రాసిన వారు: అరుణ పప్పు ‘పట్టణం ఒక సామాజిక జంతువు! దానికి నాడీమండలం, తల, భుజాలు, పాద...
by అతిథి
5

 
 

Books v. Cigarettes – George Orwell

కబుర్లు, ముచ్చట్లు, ఊసులు, మాటలు – రోజుకెన్నో! “ఇదో.. ఒక్క మాట” అంటూ మొదలయ్యే కబుర్...
by Purnima
4

 
 

Leaving Microsoft to Change The World

మనందరికీ గెలవడం చాలా ఇష్టం. గెలిచిన వారంటే ఆరాధన. ఏమీ లేని స్థాయి నుంచి ఒక్కొక్క మెట్...
by Achilles
7

 

 

The Davinci Code

“డావిన్సీ కోడ్” – ఇప్పుడు కూడా ఈ పేరు వినగానే మూడు-నాలుగేళ్ళ క్రితంలాగా “ఓహ్! ఆ...
by అసూర్యంపశ్య
18

 
 

వివేకానందుని ఉత్తరాలు

వివేకానందుడి గూర్చి చెప్పాలంటే ఎక్కడ ప్రారంభించాలో, ఎక్కడ ముగించాలో అర్థం కాదు. జ్ఞ...
by Achilles
17

 
 
The God Delusion  

The God Delusion

“The God Delusion” అన్న పుస్తకం రిచర్డ్ డాకిన్స్ రచించిన ప్రసిద్ధి చెందిన పుస్తకం. ఈ పుస్తక...
by అసూర్యంపశ్య
7