పుస్తకం
All about books


 
 

 

ఓ తండ్రి సూటి ప్రశ్న: “Does He know a mother’s heart?”

ఈ పుస్తకం వెనకాల ఓ ముప్పయ్యైదేళ్ళ అధ్యయనం ఉంది. అత్యంత బాధాకరమైన జీవిత విషాదమూ ఉంది. ...
by Srinivas Vuruputuri
40

 
 

దేశవిభజనకు అటు, ఇటు

గాంధిని హతమార్చడానికి గాడ్సే బృందం పన్నిన కుట్రను కూలంకషంగా వివరించే పుస్తకం, మనోహ...
by Purnima
25

 
 
Lost Symbol: Dan Brown  

Lost Symbol: Dan Brown

వ్యాసం రాసిపంపినవారు: మలక్‍పేట రౌడీ నేను ముందే చెప్పాను – ఏం చెప్పానంటే “ఇప్పటిదా...
by అతిథి
21

 

 

అస్తిత్వోద్యమాలను సమర్థించిన “ఆఖరి బ్రాహ్మణుడి కథ”

కొన్ని నెలల క్రితం ఓ పుస్తకాల షాపులో “సంస్కృతి పట్ల ఆసక్తినీ, మంచి బుద్ధీ, నడవడిని ...
by Srinivas Vuruputuri
19

 
 

ఆ వెనక నేను

వ్యాసకర్త: చీమలమర్రి స్వాప్నిక్ ********** వర్షం వెలిసిపోయింది. ఇంకా అక్కడక్కడా చినుకులు ...
by అతిథి
19

 
 

The Davinci Code

“డావిన్సీ కోడ్” – ఇప్పుడు కూడా ఈ పేరు వినగానే మూడు-నాలుగేళ్ళ క్రితంలాగా “ఓహ్! ఆ...
by అసూర్యంపశ్య
18

 

 

“My Stroke of Luck – Kirk Douglas”

వ్యాసం రాసిపంపినవారు: పద్మవల్లి వీరగంధము తెచ్చినారము వీరుడెవ్వడో తెల్పుడీ… What is a hero...
by అతిథి
17

 
 

వివేకానందుని ఉత్తరాలు

వివేకానందుడి గూర్చి చెప్పాలంటే ఎక్కడ ప్రారంభించాలో, ఎక్కడ ముగించాలో అర్థం కాదు. జ్ఞ...
by Achilles
17

 
 
 

Will Durant – The Case for India

ఆంగ్ల సాహిత్యం మీద నాకు అభినివేశం కాదు కదా, పెద్ద పరిచయం కూడా లేదు. గొప్ప రచయిత, చరిత్...
by రవి
16