పుస్తకం
All about books


 
 

 

ఛాయ సాంస్కృతిక సంస్థ 10వ సమావేశం – ఆహ్వానం

సమావేశం వివరాలు: తేదీ: మార్చి 6, 2016 సమయం: సాయంత్రం 5:30 కి వేదిక: హైదరాబాద్ స్టడీ సర్కిల్, దో...
by పుస్తకం.నెట్
1

 
 

ఛాయ సాంస్కృతిక సంస్థ 9వ సమావేశం – ఆహ్వానం

సమావేశం వివరాలు: తేదీ: ఫిబ్రవరి 7, 2016 సమయం: సాయంత్రం 5:30 కి వేదిక: హైదరాబాద్ స్టడీ సర్కిల్, ...
by సౌమ్య
0

 
 
 

చర్చ గ్రూపు జనవరి 2016 సమావేశం – ఆహ్వానం

బెంగళూరులో ప్రతినెలా జరిగే “చర్చ” గ్రూపు వారి జనవరి 2016 సమావేశానికి ఆహ్వానం ఇది. వివర...
by పుస్తకం.నెట్
2

 

 

ఛాయ సాంస్కృతిక సంస్థ 8వ సమావేశం – ఆహ్వానం

సమావేశం వివరాలు: తేదీ: జనవరి 3, 2016 సమయం: సాయంత్రం 5:30 కి వేదిక: హైదరాబాద్ స్టడీ సర్కిల్, దోమ...
by పుస్తకం.నెట్
0

 
 

ఛాయ – ఆరవ సమావేశానికి ఆహ్వానం

వివరాలు: తేదీ: 1-11-2015 సమయం: సాయంత్రం 4 గంటల నుండి వేదిక: సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్, హైదరాబాదు ...
by పుస్తకం.నెట్
0

 
 
 

చర్చ గ్రూపు అక్టోబర్ సమావేశం – ఆహ్వానం

బెంగళూరులో ప్రతినెలా జరిగే “చర్చ” గ్రూపు వారి అక్టోబర్ సమావేశానికి ఆహ్వానం ఇది. వివ...
by పుస్తకం.నెట్
1

 

 

ఛాయ – ఐదవ సమావేశానికి ఆహ్వానం

వివరాలు: తేదీ: 11-10-2015 సమయం: సాయంత్రం 5:30 గంటల నుండి వేదిక: హైదరాబాద్ స్టడీ సర్కిల్, దోమలగూడ ...
by పుస్తకం.నెట్
2

 
 
 

చర్చ గ్రూపు సెప్టెంబర్ సమావేశం – ఆహ్వానం

బెంగళూరులో ప్రతినెలా జరిగే “చర్చ” గ్రూపు వారి సెప్టెంబర్ సమావేశానికి ఆహ్వానం ఇది. వ...
by పుస్తకం.నెట్
0

 
 
 

చర్చ గ్రూపు ఆగస్టు సమావేశం – ఆహ్వానం

బెంగళూరులో ప్రతినెలా జరిగే “చర్చ” గ్రూపు వారి ఆగస్టు సమావేశానికి ఆహ్వానం ఇది. వివరా...
by పుస్తకం.నెట్
0