పుస్తకం
All about books


 
 

 

విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి రచనలు(ప్రింటు పుస్తకాలు)ఇప్పుడు మీ కినిగె.కామ్‌లో

ప్రకటన పంపినవారు: కినిగె.కామ్ తెలుగువారికి తొలి జ్ఞానపీఠాన్ని అందించిన కవిసమ్రాట్ ...
by అతిథి
3

 
 

Mukkothikommachi Now Available in Audio

The following is the note from Anu Mullapudi, about the release of Mukkothikommachi audio. We thank her for permitting us to post this here. – pustakam.net Note: The audio is NOT available in India, yet. But can be expect...
by పుస్తకం.నెట్
1

 

 

ఇండియా తెలుగు పుస్తక సమాఖ్య -2013

ఇండియా తెలుగు పుస్తక సమాఖ్య -2013 (భారత దేశ నివాసులకు మాత్రమే) 2-1-527/5 Nallakunta, Opposite vegetable market lane, Hyderabad 500004...
by పుస్తకం.నెట్
1

 
 

Announcement about Sarabjit Singh: A Case of Mistaken Identity

Hello, We are Releasing out a heart-rending book on Sarabjit Singh Today. The Book titled ‘Sarabjit Singh ki Ajeeb Dastan’ (सरबजीत सिंह की अजीब दास्तान) in Hindi and in Englis...
by పుస్తకం.నెట్
0

 
 

శారద శ్రీనివాసన్ ఆడియో సిడి కొనుగోలు వివరాలు

Details for purchasing Sarada Srinivasan gari Audiography: It’s known that Sarada gaari autobio was released as an audio, by SR communications. Here are some details on how to buy it. Drop a note to srmaiah@yahoo.com with...
by పుస్తకం.నెట్
1

 

 

హైదరాబాద్ పుస్తక ప్రదర్శనలో కినిగె స్టాల్ గురించి

కినిగె – తెలుగు పుస్తకానికి కొత్త చిరునామా! తెలుగు ఈ-పుస్తకాలను తెలుగు ప్రపంచానికి ...
by chavakiran
2