పుస్తకం
All about books


 
 

 

Secrets of the Earth – Aika Tsubota

(International Children’s book day సందర్భంగా…) ****************** కొన్ని నెలల క్రితం కొత్తపల్లి పత్రిక లో స్పూర్త...
by సౌమ్య
0

 
 

Economy of Permanence – J.C.Kumarappa

వ్రాసిన వారు: Halley ************** జే సి కుమారప్పగారు రాసిన “Economy of Permanence” అనే పుస్తకం గురించి ఈ పర...
by అతిథి
1

 
 

గోరాతో నా జీవితం – సరస్వతి గోరా

“గోరా” అని ఒకాయన ఉండేవారని, నాస్తికత్వాన్ని ప్రచారం చేసేవారనీ మొదటిసారి నాకు ఎప...
by సౌమ్య
2

 

 

అనువాద కళను వివరిస్తూ ’Performing without a Stage’

నాకిష్టమైన రచయితలెవరూ? అన్న ప్రశ్న ఇంకా పూర్తి కాకముందే ’కాల్వినో, సరమాగో, కుందేరా, మ...
by Purnima
11

 
 

Philosophy of village movement – J.C.Kumarappa

రాసిన వారు: Halley *************** ప్రఖ్యాత గాంధేయవాది మరియు ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త జే.సి.కుమారప్ప గా...
by అతిథి
5

 
 

Producing open source software – Karl Fogel

పేరులో ఏమున్నది అనుకుంటాం కానీ, ఈ పేరు చూస్తే ఈ పుస్తకం దేనిగురించో అర్థం కావడం లేదూ?...
by సౌమ్య
3

 

 

Workshop on text input methods – 2011

ఇలాంటి వ్యాసాలు కూడా పుస్తకంలో రాయొచ్చు – అని చాటి చెబుతూ, మొదటి వ్యాసంతో శ్రీకారం ...
by సౌమ్య
2

 
 
తప్పక తెలుసుకోవలసిన రెండు తెలుగు పుస్తకాలు (నా అభిప్రాయంలో!)  

తప్పక తెలుసుకోవలసిన రెండు తెలుగు పుస్తకాలు (నా అభిప్రాయంలో!)

ఒకటి – “తొలి తెలుగు వ్యంగ్య చిత్రాలు” – తలిశెట్టి రామారావు మరొకటి – “మరపురా...
by సౌమ్య
6

 
 

ఐదు చార్వాకాశ్రమం పుస్తకాలు

ఇటీవలి కాలం లో చార్వాకాశ్రమం పుస్తకాలు కొన్ని చదివాను. వాటిని చదువుతున్నప్పుడు, చది...
by సౌమ్య
12