పుస్తకం
All about books


 
 

 

Ten Days in a Mad-House

“On being sane in insane places” అని “Science” పత్రికలో 1973లో ఒక వ్యాసం వచ్చింది. రాసినాయన అమెరికా సంయుక...
by అసూర్యంపశ్య
1

 
 

An Enemy of the People – Henrik Ibsen

“Enemy of the People” నార్వే కు చెందిన రచయిత Henrik Ibsen రాసిన ఒక నాటకం. నేను మొదటిసారి చదివేటప్పటిక...
by అసూర్యంపశ్య
0

 
 

Madame Bovary: Flaubert

ప్లాబెర్ రాసిన నవలల్లో ఒకటి, Madame Bovary. నేను దీన్ని ఏదో ఫిలాసఫీ క్లాసుకోసం చదివాను పోయినే...
by Purnima
3

 

 

A Doll’s House: Henrik Ibsen

ముళ్ళపూడిగారికి ఇష్టమైన రచయితలు తెల్సుకోడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు తెల్సిన రచయిత...
by Purnima
3

 
 

Eating Animals – Jonathan Safran Foer

ఇటీవలి కాలంలో Eating Animals అన్న పుస్తకం చదివి శాకాహారినైపోయాను అని ఒక స్నేహితురాలు చెప్పడ...
by అసూర్యంపశ్య
1

 
 

My Stroke of Insight – Jill Bolte Taylor

కొన్ని రోజుల క్రితం పుస్తకం.నెట్లో “జీవితాన్నిమరింతగా ప్రేమించడం నేర్పిన…” అన్...
by సౌమ్య
0

 

 

The PhD Grind

ఒక్కొక్కమారు ఒక్కో పుస్తకం – నిజానికి చాలా సాధారణంగా ఉన్నా కూడా మనసుని బలంగా తాకు...
by సౌమ్య
3

 
 

వ్యాఖ్యావళి – నండూరి రామమోహనరావు

కొన్నాళ్ళ క్రితం ఇంకేదో వెదుకుతూ ఉంటే అనుకోకుండా, డీ.ఎల్.ఐ. సైటులో నండూరి రామమోహనరావ...
by సౌమ్య
6

 
 

Addicted to war – చర్చా పరిచయం

‘Addicted to war’ అన్నది అమెరికా దేశం విదేశాల్లో నడిపిన యుద్ధాల గురించి ప్రాథమిక అవగాహన క...
by సౌమ్య
7