పుస్తకం
All about books


 
 

 

Mukkothikommachi Now Available in Audio

The following is the note from Anu Mullapudi, about the release of Mukkothikommachi audio. We thank her for permitting us to post this here. – pustakam.net Note: The audio is NOT available in India, yet. But can be expect...
by పుస్తకం.నెట్
1

 
 

హరిశంకర్ పార్శాయి రచనల ఆడియో

హరిశంకర్ పార్శాయి (1924-1995) ప్రఖ్యాత హింది రచయిత. వ్యంగ్య, హాస్య రచనలకు వీరు పెట్టింది పే...
by Purnima
1

 
 

పుట్టపర్తివారి “శివతాండవం” లో నాకు నచ్చిన పదాలు, పాదాలు

పరిచయం వ్రాసిన వారు: కాశీనాథుని రాధ, డోవర్, న్యూజెర్సీ (ఈవ్యాసం NATS వారి అమెరికా తెలుగు ...
by అతిథి
5

 

 
 

ఆడియోలో సాహిత్యం – నా అనుభవం

ఈమధ్య కాలంలో కొన్ని రచనల ఆడియో రికార్డింగులు వింటున్నప్పుడు కొన్ని ఆలోచనలూ, అనుమాన...
by అసూర్యంపశ్య
16