పుస్తకం
All about books


 
 

 
 

2009 – పుస్తక నామ సంవత్సరం

‘తెలుగు సాహిత్యం నా ఒంటికి పడదు’, ‘చరిత్ర  చచ్చినా ఎక్కదు..’ ,’ఫలానా రచయితలనే, ...
by అరుణ పప్పు
7

 
 
 

పుస్తకాలతో రెండేళ్ళ నా కథ

ఈనెల ఫోకస్ కి రాయడానికి నాకు పరమ సిగ్గేసింది. మరీ కరువు ప్రాంతాల వారి వ్యాసం అవుతుంద...
by సౌమ్య
7

 
 
2009 లో నేను చదివిన హాస్య రచనలు  

2009 లో నేను చదివిన హాస్య రచనలు

“Perhaps I know best why it is man alone who laughs; he alone suffers so deeply that he had to invent laughter. – Friedrich Nietzsche” పోయిన ఏడాదిలో నేను చదవాలను...
by Purnima
2

 

 
2009లో నా పుస్తకాలూ! – 1  

2009లో నా పుస్తకాలూ! – 1

2009లో నా పుస్తక పఠన విశేషాలను పంచుకునే ప్రయత్నం. పుస్తకం.నెట్ అనే బాధ్యత ఉంది కాబట్టి, ...
by Purnima
6

 
 
 

2009 – నేను చదివిన పుస్తకాలు

రాసిన వారు: వి. చౌదరి జంపాల చికాగో మెడికల్ స్కూల్‌లో సైకియాట్రీ ప్రొఫెసర్ డా. జంపాల చ...
by Jampala Chowdary
7

 
 
 

తెలుగు సాహిత్యంలో మళ్ళీ మునకలేయాలనుకుంటున్నారా?

చిన్నప్పటి నుండీ అమ్మో, నాన్నో, అన్నో, అక్కో, పిన్నో, మామయ్యో దగ్గరుండి తెలుగు సాహిత్...
by Purnima
15