పుస్తకం
All about books


 
 

 
 

2010 – నా పుస్తక పఠనం కథ

మళ్ళీ ఒక సంవత్సరం ముగిసింది. మళ్ళీ మన ఫోకస్ వచ్చేసింది 🙂 గత ఏడాదితో పోలిస్తే, ఈ ఏడాది ...
by సౌమ్య
4

 
 
 

నెమరేసే పుస్తకాలు

చదవడం – ఈ విషయంలో చిన్నతనంలో నాకో అలవాటు ఉండేది. అదేమంటే, మిరపకాయబజ్జీలు కొన్నా కూడ...
by రవి
8

 
 
 

మళ్ళీ మళ్ళీ చదివే పుస్తకాలు

“ఇలా ఏ సందర్భంలోనైనా అరలో ఉన్న పుస్తకాలన్నింట్లో మీ వేళ్ళు ఒక పుస్తకాన్ని ఎన్నుకు...
by సౌమ్య
11

 

 
 

మరో తెలుగు పుస్తకాల జాబితా

రాసిన వారు: న.చ.కి. (నల్లాన్ చక్రవర్తుల కిరణ్) [గూగుల్ బజ్ లో ఈ ప్రకటన తాలూకా వ్యాఖ్యకి జ...
by అతిథి
1

 
 
 

నా అసమగ్ర పుస్తకాల జాబితా -4

రాసిన వారు: సి.బి.రావు ******************* మీరు ఈ వ్యాస పూర్వ భాగాలు చదవకపోయుంటే, వ్యాస భాగం 1 ఇక్కడ,...
by అతిథి
4

 
 
 

నా అసమగ్ర పుస్తకాల జాబితా -3

రాసిన వారు: సి.బి.రావు ***************** (నా అసమగ్ర పుస్తకాల జాబితా  భాగం 1 ఇక్కడ, భాగం 2 ఇక్కడ చదవవొ...
by అతిథి
1

 

 
 

నా అసమగ్ర పుస్తకాల జాబితా -2

రాసిన వారు: సి.బి.రావు **************** (ఈ వ్యాసం మొదటి భాగం ఇక్కడ చదవవచ్చు) Essays -Criticism 1) సమగ్రాంధ్ర సా...
by అతిథి
4

 
 
 

నా అసమగ్ర పుస్తకాల జాబితా -1

రాసిన వారు: సి.బి.రావు ********************* ఈ చిట్టా లో ఉన్న పుస్తకాలన్నీ నేను చదవలేదు. ఇందులోని కొ...
by అతిథి
3

 
 
 

నేనూ తయారుచేశానొక జాబితా….

నేనూ ఓ జాబితా తయారు చేయడం మొదలుపెట్టాను. ఒక సంఖ్య అని అనుకోలేదు కానీ, ఇప్పటిదాకా చదివ...
by సౌమ్య
4