పుస్తకం
All about books


 
 

 

2012 – నా పుస్తక పఠనం

2012లో చదివిన పుస్తకాల గురించి జంపాల చౌదరి గారి టపా చూశాక నాకూ అలాంటి ఒక టపా రాయాలన్న క...
by సౌమ్య
4

 
 

2012లో నేను, పుస్తకం, నా పుస్తకాలు

గత సంవత్సరం పుస్తకం.నెట్‌తోనూ, పుస్తకాలతోనూ నా అనుబంధం కొద్దిగా ఒడిదుడుకులతోనే సాగ...
by Jampala Chowdary
23

 
 

2011 లో నా పుస్తక పఠనం

రాసిన వారు: బుడుగోయ్ *************** సంచయాలు, సంకలనాలు, నెమరువేసుకోవడాలు అంటే నాకెందుకో పడదు. క...
by అతిథి
3

 

 

2011 లో నేనూ, పుస్తకం, నా పుస్తకాలు

2010వ సంవత్సరం నవంబరు ఆఖరు వారంలో, థాంక్స్‌గివింగ్ డే దీర్ఘవారాంతంలో నేను ఇంట్లో ఒంటర...
by Jampala Chowdary
4

 
 

2011- నా తెలుగు పుస్తక పఠనం

ఈ ఏడాది దేశం బయట గడిపిన రోజులే ఎక్కువ, లోపల ఉన్న రోజులకంటే. అందువల్ల, తెలుగు చదవడం బాగ...
by సౌమ్య
4

 
 

2011 – నా ఆంగ్ల పుస్తక పఠనం

బైటి దేశంలో ఉన్నందుకో ఏమో గానీ, తెలుగు మీదకి గాలి మళ్ళి, అదీ ఇదీ అని తేడా లేకుండా దొరి...
by సౌమ్య
2

 

 

2011 పుస్తకపఠన జాబితా

రాసిపంపినవారు: స్వాతికుమారి బండ్లమూడి 2011లో నేను చదివిన పుస్తకాల జాబితా ఇది. ఇందులో క...
by అతిథి
1

 
 

2011లో నా పుస్తకాలు: ఓ సింహావలోకనం

’ఎక్కవలసిన రైలు ఒక జీవితకాలం లేట’ని తెలిసిననూ జీవితాంతం ప్లాట్‍ఫారంపై ఎదురుచూడ్డమ...
by Purnima
8

 
 
 

దోసిట్లో పుస్తకాలు ఇన్నేనా?

రాసిన వారు: ముక్తవరం పార్థసారథి (ఈ వ్యాసం వీక్షణం పత్రిక డిసెంబర్ 2010 సంచికలో, ‘చదవాల...
by అతిథి
4