పుస్తకం
All about books


 
 

 
 

గడచిన సంవత్సరం, చదివిన పుస్తకాలు, పెరిగిన పరిచయాలు

వ్యాసకర్త: లలిత జి పుస్తకం వారితో నా పరిచయం అనుకోకుండా జరిగింది. పిల్లల కోసం అంతర్జా...
by అతిథి
2

 
 

2012లో చదివిన పుస్తకాలు

పుస్తకం.నెట్లో మేం చేసిన ప్రయత్నాల్లో కొన్ని హిట్ అయ్యాయి. కొన్ని ఫట్‍మన్నాయి. కానీ ...
by Purnima
14

 
 
 

2009 లో నేను చదివిన పుస్తకాలు

నాకు చిన్నప్పటినుండి పుస్తకాల పిచ్చి ఎక్కువే. అందునా తెలుగు పుస్తకాలు. అమ్మకు కూడా ...
by జ్యోతి
1

 

 

Books 2016

This has been a busy year for me with a lot of travel and work on different fronts. Finding leisure time was difficult. At some point, I stopped visiting our local library. While I went to India thrice during the year and colle...
by Jampala Chowdary
0

 
 
 

దోసిట్లో పుస్తకాలు ఇన్నేనా?

రాసిన వారు: ముక్తవరం పార్థసారథి (ఈ వ్యాసం వీక్షణం పత్రిక డిసెంబర్ 2010 సంచికలో, ‘చదవాల...
by అతిథి
4

 
 

2015 నా పుస్తకపఠనం

గత సంవత్సరం తానా బాధ్యతలు, వృత్తి ఒత్తిడుల వల్ల పుస్తక పఠనం వెనుకబడింది. విజయవాడ బుక...
by Jampala Chowdary
1

 

 

2016 నా పుస్తక పఠనం

జంపాల చౌదరి గారి పోస్టు చూసి ఆ స్ఫూర్తి తో రాస్తున్న పోస్టు ఇది. గత ఏడాది నాకు అమెరిక...
by సౌమ్య
0

 
 
 

2009 – పుస్తకాలు, నా సోది!

ఇద్దరు ఆంగ్లేయులు కలుసుకుంటే, మొదట వాతావరణం గురించి మాట్లాడుకుంటారట. అలాగే జపాను వా...
by రవి
9

 
 
 

పుస్తకాలతో రెండేళ్ళ నా కథ

ఈనెల ఫోకస్ కి రాయడానికి నాకు పరమ సిగ్గేసింది. మరీ కరువు ప్రాంతాల వారి వ్యాసం అవుతుంద...
by సౌమ్య
7