పుస్తకం
All about books


 
 

 

ఫిల్టర్ లెస్ కాఫీ: ఫిబ్రవరిలో నేను చదివిన పుస్తకాలు

వ్యాసకర్త: అరిపిరాల సత్యప్రసాద్ ********************* ఆర్థిక సంవత్సరం ముగిసే సమయం కాబట్టి ఎక్కువ ...
by అతిథి
0

 
 

2018లో నా పుస్తకాలు

2018లో నా వృత్తి జీవితంలో మార్పులు రావటంతో నా దైనందిన జీవితంలో కొన్ని ముఖ్యమైన మార్పు...
by Jampala Chowdary
4

 
 

ఫిల్టర్ లెస్ కాఫీ: Jan 2019లో చదివిన పుస్తకాలు

వ్యాసకర్త: అరిపిరాల సత్యప్రసాద్  ఇన్ ద మూడ్ ఫర్ లవ్: సంపాదకులు: అపర్ణ తోట, వెంకట్ సిద్...
by అతిథి
0

 

 

నేనూ, పుస్తకాలూ, రెండువేల పద్దెనిమిదీ …

వ్యాసకర్త: పద్మవల్లి *********** ఈ ఏడాది నానా కారణాల వల్ల పుస్తకాలు పెద్దగా చదివినట్టు, చదవ...
by అతిథి
1

 
 

నా 2018 పుస్తక పఠనం

గత ఏడాది ఉద్యోగం, దేశం మారినందువల్ల ఆఫీసుకీ ఇంటికీ దూరం పెరిగి, కొంత పుస్తక పఠనం పెరి...
by సౌమ్య
3

 
 

పుస్తక పఠనం – 2018

వ్యాసకర్త: Amidhepuram Sudheer ******************** గత సంవత్సరం, మొత్తం 49 పుస్తకాలు చదివాను. ఇందులో నవలలు ఉన్నా...
by అతిథి
1

 

 

నేనూ, పుస్తకాలూ, రెండువేల పదిహేడూ …

వ్యాసకర్త: పద్మవల్లి *********** I haven’t got to read as much as I wished in 2017, I got to know few new writers and some great books. I had the opportunity read a few good books on Nigeri...
by అతిథి
0

 
 

2017లో నేను చదివిన పుస్తకాలు

2017 నావరకూ ఒక విలక్షణమైన సంవత్సరం. సంవత్సరంలో పూర్వార్థం మొత్తం తానా సంబంధితమైన ఒత్త...
by Jampala Chowdary
0

 
 

నా 2017 పుస్తక పఠనం

మరో ఏడాది ముగుస్తోంది. ఈ ఏడాదిలో చదివిన పుస్తకాల గురించి రెండు ముక్కలు చెప్పుకోవడాన...
by సౌమ్య
1