పుస్తకం
All about books


 
 

 
 

ప్రసవమయ్యేకా నర్సు పని…. : అఫ్జల్ గంజ్ లైబ్రరీలో

రాసి పంపిన వారు: నరేష్ నందం *************************** ఈమధ్య ఓరోజు ఎప్పట్నుంచో వెళ్లాలనుకుంటున్న సెం...
by నరేష్ నందం
20

 
 
 

ఓ ప్రభుత్వ గ్రంథాలయంలో

రాసి పంపిన వారు: మేధ మొన్న ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు అమ్మతో మాట్లాడుతుంటే మాటల మధ్యలో తన...
by అతిథి
7

 
 
 

అమెరికాలో తెలుగుపాఠకులకి గొప్ప వరం : UW-Madison, Memorial Library

రాసిన వారు: నిడదవోలు మాలతి నేను 1980లో మొదలు పెట్టేను మాడిసన్‌లో మెమోరియల్ లైబ్రరీలో త...
by అతిథి
2

 

 
 

Canton Public Library వారితో

ఆ మధ్య ఒక మెయిలింగ్ లిస్ట్ లో Ravi Sista గారు USA లో తమ ప్రాంతంలో ఉన్న Canton Public Library లో ఉన్న తెలుగు ప...
by సౌమ్య
2