పుస్తకం
All about books


 
 

 

కన్నుల పండుగగా, కడుపు నిండుగా, పుస్తకాల పండుగ

స్వంత దేశానికి దూరంగా వేరే దేశంలో ఉండే నాబోటి ప్రవాసులకు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఇండి...
by Jampala Chowdary
2

 
 

ఫ్రాంక్ఫర్ట్ బుక్ ఫెయిర్ 2014 – నా అనుభవం

కొన్నాళ్ళ క్రితం నేను ఫ్రాంక్పర్ట్ బుక్ ఫెయిర్ కు వెళ్ళాను (అక్టోబర్ 2014లో). 2012 లో ఒకసార...
by సౌమ్య
4

 
 

కాకినాడ పుస్తక మహోత్సవము – కొన్ని ఫొటోలు

పంపినవారు: జగదీశ్ నాగవివేక్ పిచిక ******* [ | | | | ]
by అతిథి
0

 

 

కొన్ని కామిక్ కబుర్లు

గడచిన వారాంతంలో హైదరాబాదులో హైటెక్స్ ప్రాంగణంలో కామిక్ కాన్ ఎక్స్ప్రెస్ వేడుక రెం...
by Purnima
1

 
 

జైపూర్ లిటరేచర్ ఫెస్టివల్ 2013లో ఒక రోజు

మొదలైన అనతికాలంలోనే జైపూర్ లిటరేచర్ ఫెస్టివల్ ఒక మాహా ప్రభంజనంగా మారింది. ఎంతగా అంట...
by Purnima
3

 
 

24వ విజయవాడ పుస్తక మహోత్సవం

ఈ సంవత్సరం కూడా విజయవాడ బుక్ ఫెస్టివల్ సందర్శించే అవకాశం వచ్చింది. జనవరి 1 నుంచి 11 వరక...
by Jampala Chowdary
4

 

 

రాజమండ్రి పుస్తక ప్రదర్శన 2012 – విశేషాలు

ఫొటోలు: జగదీశ్ నాగవివేక్ పిచిక ***** విజయవాడ బుక్ ఫెస్టివల్ సొసైటీ వారి ఆధ్వర్యంలో నవంబ...
by అతిథి
4

 
 

27వ హైదరాబాద్ పుస్తక ప్రదర్శన విశేషాలు

వ్రాసిన వారు: సాయికృష్ణ ********* ఈ రోజు సాయంత్రం 4:30 కి నెక్లెస్ రోడ్ లో 27వ హైదరాబాద్ పుస్తక ...
by అతిథి
10

 
 

23rd Vijayawada Book Festival 2012

The 23rd Vijayawada Book Festival, the largest Book Fair in AP opened on January 1, 2012 and will continue until January 11.I had the opportunity to be at this book fair on January 2,3, and 4. This ever growing book fair has 31...
by Jampala Chowdary
2