పుస్తకం
All about books


 
 

 
 

గ్రంథాలయాన్ని వాడుకలోకి తెచ్చిన రాజు

[ఈ చిన్న వ్యాసం నెల్లూరు చారిత్రక విశేషాలను తెలుపుతూ రాసిన ’పెన్నాతీరం’ అన్న పుస్తక...
by పుస్తకం.నెట్
2

 
 
 

పుస్తకాలు చదవడం ఎలా వచ్చిందంటే

(చాన్నాళ్ళ క్రితం మీకు పుస్తకాలు చదవడం ఎలా అలవాటైందో చిన్న వ్యాసం రాయొచ్చుగా అంటే మ...
by అతిథి
1

 
 

నడిచే విజ్ఞానసర్వస్వం ఎన్నెస్కే

[ఈ చిన్న వ్యాసం నెల్లూరు చారిత్రక విశేషాలను తెలుపుతూ రాసిన ’పెన్నాతీరం’ అన్న పుస్తక...
by పుస్తకం.నెట్
0

 

 
 

పత్రికోద్యమానికి జనకుడు – దంపూరు నరసయ్య

[ఈ చిన్న వ్యాసం నెల్లూరు చారిత్రక విశేషాలను తెలుపుతూ రాసిన ’పెన్నాతీరం’ అన్న పుస్తక...
by పుస్తకం.నెట్
1

 
 

పుస్తక ప్రియుడు…శ్రీ మోదు రాజేశ్వర రావు

రాసిన వారు: శ్రీనిక (ఒక రచయిత తన రచనల ద్వారా సమాజాని కి సేవ చేయచ్చు. కానీ సాటి రచయితలను...
by అతిథి
2