పుస్తకం
All about books


 
 

 
మీ పుస్తకం మీరే ప్రచురించుకోండి  

మీ పుస్తకం మీరే ప్రచురించుకోండి

రాసి పంపిన వారు: వరూధిని కాట్రగడ్డ ఒకప్పుడు అచ్చులో పేరు చూసుకోవటం అంటే ఎంతో గొప్పగ...
by chavakiran
9

 
 
“కదంబి” కబుర్లు – 1  

“కదంబి” కబుర్లు – 1

(గూగుల్ చేయటం వల్ల  కలిగే గొప్ప లాభం, ఒకటి వెతకబోతే మరోటి తగలటం. ఏదో పుస్తకాల షాపు కోస...
by Purnima
 

 
 

The Bookworm, Bangalore

There’s nothing much to say about this bookstore called Bookworm in Bengaluru. If you’re a bookworm, you step in, get lost in the books for hours together and when worldly matters play spoilsport, you end up taking...
by Purnima
7

 

 
 

ఆపరేషన్ విశాలాంధ్ర

ఆపరేషన్ విశాలాంధ్ర – అని దీనికి నేను పెట్టుకున్న కోడ్‌నేం. అంతకుముందోసారి వెళ్దామ...
by సౌమ్య
9

 
 
ఎ.ఎ హుస్సేన్ బుక్ సెల్లర్స్ ముచ్చట్లు  

ఎ.ఎ హుస్సేన్ బుక్ సెల్లర్స్ ముచ్చట్లు

హైదరాబాద్ లో అత్యంత పురాతన పుస్తక షాపుల్లో అబిడ్స్ లో ఉన్న “ఎ.ఎ హుస్సేన్ బుక్ సెల్ల...
by Purnima
9

 
 
 

Select book shop లో కాసేపు

నిన్న నేను అనుకోకుండా బెంగళూరులోని ‘సెలెక్ట్ బుక్ షాప్’ కి వెళ్ళాను. పప్పు నాగరా...
by సౌమ్య
14

 

 
“మంచి పుస్తకం”తో కాసేపు…  

“మంచి పుస్తకం”తో కాసేపు…

“మంచి పుస్తకం” అన్న పదం చదవగానే మీలో చాలా మంది ఏదైనా మంచి పుస్తకం గురించి చెప్పబో...
by Purnima
15

 
 
 

ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్ శ్రీనివాస్ రావు గారితో మాటా-మంతీ

హైదరబాద్ బుక్ ఫేర్ ప్రెసిడెంట్, ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్ సాదినేని శ్రీనివాస్ రావు గారిన...
by Purnima
1

 
 
స్నేహ బుక్ హౌస్ – బెంగళూరు వారితో  

స్నేహ బుక్ హౌస్ – బెంగళూరు వారితో

’స్నేహా బుక్ హౌస్’ (శ్రీనగర్, బెంగళూరు) యజమాని పరశివప్ప తో మా సంభాషణ.  (ఈ సంభాషణ వెనుక క...
by సౌమ్య
1