పుస్తకం
All about books


 
 

 
 

తెలుగు కథలూ – నా అనుభవాలూ, అభిప్పరాయాలూ

కథలంటే ‘కాంతా సమ్మితాలు’. ఇంటావిడ సరైన సమయం, అయ్యగారి 'మూడూ' కనిపెట్టి, ప్రేమగా టిఫిన...
by nagamurali
12

 
 
 

శ్రీ రమణ “మిథునం” కథపై నా ఆలోచనలు

వ్యాసం రాసిన వారు:  విష్ణుభొట్ల లక్ష్మన్న దాదాపు పదేళ్ళ క్రితం అనుకుంటా. అప్పుడు డేట...
by అతిథి
17

 
 
 

పుస్తకాలు-మానవసంబంధాలు

‘పుస్తకాలు మానవసంబంధాలు’ అన్నది శ్రీరమణగారు ‘పత్రిక’ జూన్ నెల సంచిక కోసం రాసిన వ్య...
by అరుణ పప్పు
3

 

 
దాశరథీ… నీవెక్కడ?  

దాశరథీ… నీవెక్కడ?

వ్యాసం రాసిపంపినవారు: సుధాంశు “ఏదీ సులభముగ సాధ్యపడదు లెమ్ము నరుడు నరుడౌట ఎంతొ దుష...
by అతిథి
11

 
 
నా జీవితం లో టాగోర్  

నా జీవితం లో టాగోర్

టాగోర్ – నా జీవితంలో ప్రతి దశలోనూ ఎలాగో ఒకలా నన్ను వెంటాడుతూనే వచ్చాడు. చిన్నప్పుడ...
by సౌమ్య
7

 
 

శ్రీశ్రీ కవితతో నేను

నాకు శ్రీశ్రీ అన్న పేరు హైస్కూల్లో ఉన్నప్పుడు మొదటిసారి తెలిసిందనుకుంటాను. అయితే, ప...
by అసూర్యంపశ్య
5