పుస్తకం
All about books


 
 

 

Dragon Rider

Written by: Pramadha Mohana ****** “I’d quite forgotten how wonderful it is to ride a dragon.” This sentence sums up the essence of the entire book. Set in a world of dwarfs, elves and of course dragons, DRAGON RIDER is a...
by అతిథి
1

 
 
పిల్లలు,హక్కులు ,కార్యాచరణ ప్రణాళిక  :  ఒక పుస్తకం  

పిల్లలు,హక్కులు ,కార్యాచరణ ప్రణాళిక : ఒక పుస్తకం

రాసిన వారు: చంద్రలత ************ ఇదొక సున్నితమైన అంశం. ఎప్పుడు ఎక్కడ మొదలు పెట్టలా అన్నది ఎవర...
by అతిథి
5

 

 

కడప పిల్లోళ్ళ కథలు

వ్యాసం రాసిపంపినవారు: త్రివిక్రమ్ కడప జిల్లాలో ప్రాచుర్యంలో ఉన్న పిల్లల కథలను సేకర...
by అతిథి
0

 
 
 

రెండు బాలల పుస్తకాల గురించి..

రాసిన వారు: అరిపిరాల సత్యప్రసాద్ ************************* బాల సాహిత్యం అనగానే నాకు గుర్తొచ్చేవి – ...
by అతిథి
4

 
 
And then what happened, Paul Revere?  

And then what happened, Paul Revere?

రాసిన వారు: జి.లలిత ************ అల్లూరి సీతారామరాజు స్ఫూర్తి ప్రదాత. “తెలుగు వీర లేవరా!” అ...
by అతిథి
1

 

 
 

మేథ मॆ tricks

పైన పేరెక్కడో చూసినట్టు ఉందా? మీరు 80 వ దశాబ్దంలో వచ్చిన బాలజ్యోతి పత్రిక చదువుతూ వుం...
by రవి
4

 
 

Mel Beeby – Agent Angel

Written By: Pramadha Mohana, VIII B, Delhi Public School, Nacharam ***** Once upon a time, Melanie Beeby lived on a gorgeous blue- green planet called Earth. She didn’t stay long, of-course. Thirteen years and twenty-two hour...
by అతిథి
3

 
 
“Going to school in India”  

“Going to school in India”

వ్యాసం రాసిపంపినవారు: చంద్రలత బడి కెళ్లాలి ..భలే..భలే ! 1-1-10 * బడికి వెళ్ళడం …అందులోనూ …...
by అతిథి
9