పుస్తకం
All about books


 
 

 

“నొప్పి డాక్టరు” గారిని వెతకండి

వ్యాసకర్త: బాదర్ల స్వప్నిల్ ”ఒక చిత్రం పదివేల పదాలతో సమానం” – చైనా సామెత –  ఇది ...
by అతిథి
45

 
 
“Going to school in India”  

“Going to school in India”

వ్యాసం రాసిపంపినవారు: చంద్రలత బడి కెళ్లాలి ..భలే..భలే ! 1-1-10 * బడికి వెళ్ళడం …అందులోనూ …...
by అతిథి
9

 

 
 

పిల్లలు, పుస్తకాలు, నా అనుభవాలు

రాసిన వారు: భైరవభట్ల కామేశ్వరరావు. ************************** నిజానికి పైనున్న ఆ “పిల్లలు” పదంలో R...
by అతిథి
8

 
 
పిల్లలు,హక్కులు ,కార్యాచరణ ప్రణాళిక  :  ఒక పుస్తకం  

పిల్లలు,హక్కులు ,కార్యాచరణ ప్రణాళిక : ఒక పుస్తకం

రాసిన వారు: చంద్రలత ************ ఇదొక సున్నితమైన అంశం. ఎప్పుడు ఎక్కడ మొదలు పెట్టలా అన్నది ఎవర...
by అతిథి
5

 
 

“ఆనంద” దాయకం

వ్యాసకర్త: త్రివిక్రమ్ ******* చందమామలో కథలు చదువుతూ పెరిగి, కొంచెం పెద్దయ్యాక కథలు రాయా...
by అతిథి
5

 

 
 

నాకు పరిచయమైన బాలల సాహిత్యం

రాసిన వారు: లలిత ************* అన్నప్రాసన చేసేటప్పుడు పిల్లలకి పలు రకాల వస్తువులను పరిచయం చే...
by అతిథి
5

 
 
 

మేథ मॆ tricks

పైన పేరెక్కడో చూసినట్టు ఉందా? మీరు 80 వ దశాబ్దంలో వచ్చిన బాలజ్యోతి పత్రిక చదువుతూ వుం...
by రవి
4

 
 
 

రెండు బాలల పుస్తకాల గురించి..

రాసిన వారు: అరిపిరాల సత్యప్రసాద్ ************************* బాల సాహిత్యం అనగానే నాకు గుర్తొచ్చేవి – ...
by అతిథి
4