పుస్తకం
All about books


 
 

 
You can quote me on that!  

You can quote me on that!

You can quote me on that -Greatest Tennis quips, insights and zingers by Paul Fein Publishers: Potomac Books Inc, USA ISBN: 1-57488-925-7 ఈ పుస్తకం ఒక టెన్నిస్ జర్నలిస్టు ...
by అసూర్యంపశ్య
0

 
 
Out of the wilderness  

Out of the wilderness

“Out of the wilderness” అన్నది ప్రముఖ ఇంగ్లండ్ క్రికెటర్ గ్రహాం గూచ్ సారథ్యంలో 1982లో ఒక ఇంగ్లండ...
by సౌమ్య
1

 
 
Scandals, Controversies and World Cup 2003 – K.R. Wadhwaney  

Scandals, Controversies and World Cup 2003 – K.R. Wadhwaney

క్రికెట్ ప్రపంచ కప్ అనగానే భారతదేశంలో ఒక పండగ వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఇంకా నెలా నెలన్...
by Purnima
0