పుస్తకం
All about books


 
 

 

How I read “How to be a literary sensation”.

Don’t judge a book by its cover – అని ఎవరో ఎప్పుడో అన్నార్ట. Let’s try knowing this book by its cover – అని నేను అంటున్నాను. ఒక...
by Purnima
1

 
 

సరసి కార్టూన్లు-2

వ్రాసినవారు: సూరంపూడి పవన్ సంతోష్ ************************* “ఏకం స్వాదు న భుంజీత” అన్నది ఆర్యోక్త...
by అతిథి
1

 
 

చమక్కులు…. చురకలు… వెరసి “టేకిటీజీ” !

వ్రాసిన వారు: కొల్లూరి సోమశంకర్ ******** ఓ మాంఛి పుస్తకం చదివి చాలా రోజులయ్యిందనుకుంటూ…...
by Somasankar Kolluri
2

 

 

మళ్ళీ బాపు కొంటె బొమ్మలు

నా హౌస్‌సర్జెన్సీ ఐపోతున్న రోజుల్లో (సెప్టెంబరు, 1979) నవోదయా వారు కొంటె బొమ్మల బాపు అం...
by Jampala Chowdary
4

 
 

సరసి కార్టూన్లు -౩

రాసిన వారు: బి.మైత్రేయి **************** “మీరిట్టా వేరే వాళ్ళ ఇళ్ళలోకి ఊగటం ఏమన్నా బాగుందా మా...
by అతిథి
6

 
 
గ్రూచో మార్క్స్…నమో నమః  

గ్రూచో మార్క్స్…నమో నమః

కొమ్మ కొమ్మకో సన్నాయీఈఈఈ.. అన్నారు వేటూరి గారు. కొమ్మ కొమ్మకు బోలెడు ’ఫన్ను’లున్నాయ...
by Purnima
8

 

 

బాపు బొమ్మల కొలువు

జూన్ 4-6 తేదీల్లో హైదరాబాద్‌లో బాపు బొమ్మల కొలువు జరుగుతుందని తెలిసినప్పుడు చాలా రోజ...
by Jampala Chowdary
0

 
 
ఇడిగిడిగో బుడుగు  

ఇడిగిడిగో బుడుగు

రాసినవారు: జంపాల చౌదరి ********************** మీకు తెలుసో లేదో గానీ, అప్పుడెప్పుడో మాయమైపోయిన బుడు...
by Jampala Chowdary
12

 
 
మహా ‘గణపతిం’ మనసా స్మరామి  

మహా ‘గణపతిం’ మనసా స్మరామి

రాసిన వారు: శారద ************ (గమనిక- తెలుగు వారికి చిరస్మరణీయులూ, గర్వ కారణమూ అయిన కీర్తి శేష...
by అతిథి
13