పుస్తకం
All about books


 
 

 

కళాపూర్ణోదయం – 4 : సుగాత్రీశాలీనులు

వ్యాసకర్త: జాస్తి జవహర్ ********* కాశ్మీరంలోని శారదాపీఠము సకలకళాప్రపూర్ణము. ఋగ్వేదఘోషలత...
by అతిథి
0

 
 

మనుచరిత్రలో మణిపూసలు

“మనుచరిత్రలో మణిపూసలు” నవతరం కోసం, మనుచరిత్రను పరిచయం చేస్తూ, సి.పి.బ్రౌన్ అకాడెమ...
by సౌమ్య
2

 
 

The Sound of the Kiss, or The Story That Must Never Be Told

వ్రాసిన వారు: కె.వి.ఎస్.రామారావు ******** by Velcheru Narayana Rao and David Shulman (వెల్చేరు నారాయణ రావు గారి రచనల పర...
by అతిథి
5

 

 
 

శ్రీమదాంధ్రమహాభారతం -ఎందుకు చదవాలి? ఆరణ్యపర్వం- నాల్గవఆశ్వాసం- ఎఱ్ఱాప్రెగ్గడ

శ్రీమదాంధ్రమహాభారతము – ఎందుకు చదవాలి? ఆరణ్యపర్వశేషము – ఎఱ్ఱాప్రెగ్గడ నాల్గవ ఆశ్వా...
by మల్లిన నరసింహారావు
1

 
 
 

అభినయ దర్పణము – తెలుగుసేత -లింగముగుంట మాతృభూతయ్య

2010వ సంవత్సరం డిశెంబరు నెల 24 -26 తేదీల మధ్య భాగ్యనగరంలోని ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్ సెంటర్...
by మల్లిన నరసింహారావు
4

 
 
 

శ్రీమదాంధ్రమహాభారతము – ఎందుకు చదవాలి? ఆరణ్యపర్వము– పంచమాశ్వాసము(రెండవ భాగము)

శ్రీమదాంధ్రమహాభారతము – ఎందుకు చదవాలి? ఆరణ్యపర్వము– పంచమాశ్వాసము(రెండవ భాగము) *************** ...
by మల్లిన నరసింహారావు
0

 

 
శ్రీమదాంధ్రమహాభారతం – ఎందుకు చదవాలి ? – 1  

శ్రీమదాంధ్రమహాభారతం – ఎందుకు చదవాలి ? – 1

రాసిన వారు: మల్లిన నరసింహారావు ******************* ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం తెలుసుకోవాలనుకున్నాను. అం...
by మల్లిన నరసింహారావు
20

 
 

కళాపూర్ణోదయం – 7: కళాపూర్ణుడు – మధురలాలస

వ్యాసకర్త: జాస్తి జవహర్ ********* బ్రహ్మ చెప్పిన కథ ప్రకారం కళాపూర్ణుడే కథానాయకుడు. కళాపూ...
by అతిథి
0

 
 
మయూరుని సూర్య శతకం  

మయూరుని సూర్య శతకం

రాసిన వారు: కె.ఎం.చంద్రమోహన్ ****************************** మయూరుని పేరు నేను మొదటిసారి వినడం శ్రీనాధున...
by అతిథి
4