పుస్తకం
All about books


 
 

 

పిడుగు దేవర కథ

*********************** 2016 వ సంవత్సరం. ఆషాఢమాసం. మెరుపులతో, ఉరుములతో కూడిన జడివాన మొదలైంది. రాత్రి అయ...
by రవి
2

 
 

‘మరపురాని మనీషి’ – తిరుమల రామచంద్ర

అసలు ఏ రంగంలోనైనా ప్రత్యేక స్థాయికి ఎదిగిన వారిని గుర్తుంచుకోవాలా? అవును గుర్తుంచు...
by అతిథి
9

 
 

Books v. Cigarettes – George Orwell

కబుర్లు, ముచ్చట్లు, ఊసులు, మాటలు – రోజుకెన్నో! “ఇదో.. ఒక్క మాట” అంటూ మొదలయ్యే కబుర్...
by Purnima
4

 

 

వివేకానందుని ఉత్తరాలు

వివేకానందుడి గూర్చి చెప్పాలంటే ఎక్కడ ప్రారంభించాలో, ఎక్కడ ముగించాలో అర్థం కాదు. జ్ఞ...
by Achilles
17