పుస్తకం
All about books


 
 

 
మధుపం –  పూడూరి రాజిరెడ్డి  

మధుపం – పూడూరి రాజిరెడ్డి

రాసి పంపిన వారు: బొల్లోజు బాబా **************************** వచనానికి కవిత్వం తోడయితే అది సుగంధాల్ని మో...
by అతిథి
26

 
 

అజ్ఞానాన్ని తొలగిస్తామనే అయోమయ రచనలు

వ్యాసం రాసిపంపినవారు: ధీర ***** ప్రజలు ఎప్పటినుంచో అమాయకంగా కొన్ని విషయాలను నమ్ముతున్...
by అతిథి
24

 
 

రూపం-సారం: సాహిత్యంపై బాలగోపాల్

డిటీయల్సీ సమావేశాలు: ఆగస్ట్ 31, 2014, అక్టోబర్ 26, 2014. పాల్గొన్న వారు: మద్దిపాటి కృష్ణారావు, క...
by DTLC
17

 

 

వివేకానందుని ఉత్తరాలు

వివేకానందుడి గూర్చి చెప్పాలంటే ఎక్కడ ప్రారంభించాలో, ఎక్కడ ముగించాలో అర్థం కాదు. జ్ఞ...
by Achilles
17

 
 

మేల్ కొలుపు

వ్యాసం పంపిన వారు: కత్తి మహేశ్ కుమార్ “మగాళ్ళంతా ఇంతే” అని స్త్రీవాదులు స్వీపింగ...
by అతిథి
16

 
 
 

“ఆకులో ఆకునై….”

వ్యాసం రాసిపంపిన వారు: తృష్ణ “ఆంధ్రప్రభ” దినపత్రికను మా ఇంట్లో చాలా ఏళ్ళు తెప్పి...
by అతిథి
15

 

 
సంభాషణ  

సంభాషణ

రాసిన వారు: బి.అజయ్ ప్రసాద్ ********************* గత ఇరవైఏళ్ళ కాలంలో తెలుగు సమాజం చాలానే చూసింది. ప...
by అతిథి
14

 
 

భారతీయ నవల

వ్యాసం రాసినది: తృష్ణ ******* ఏ దేశ సాహిత్యం ఆ దేశం యొక్క జీవనవిధానానికీ, సామాజిక పరిస్థి...
by అతిథి
14

 
 
 

అనువాద సమస్యలు

“అనువాద సమస్యలు” పేరు బట్టి చూస్తే, పుస్తకం దేని గురించో అర్థం అవుతోంది కదా. ఈ పుస...
by సౌమ్య
13