పుస్తకం
All about books


 
 

 

వేమన విశ్వరూపం

కేరళలో తామ్రపర్ణీనది ఒడ్డున కాణియార్‌లనే తెగ ఒకటుంది. వారు పొదిగ కొండల్లో నివసిస్త...
by తాడేపల్లి లలితాబాలసుబ్రహ్మణ్యం
17

 
 
Moonwalking With Einstein -అన్ని విషయాలూ జ్ఞాపకం ఉంచుకొనే కళ  

Moonwalking With Einstein -అన్ని విషయాలూ జ్ఞాపకం ఉంచుకొనే కళ

మనలో చాలామందికి తెలియని క్రీడల పోటీప్రపంచం ఒకటి ఉంది. జ్ఞాపకశక్తి పోటీల ప్రపంచం. ఆ ప...
by Jampala Chowdary
6

 
 

తెలుగులో కవితా విప్లవాల స్వరూపం

వ్రాసిన వారు: కే.వి.యస్.రామారావు ******** (ప్రొఫెసర్ వెల్చేరు నారాయణ రావు ఎంతోకాలం యూనివర్...
by అతిథి
6

 

 

Symbols of Substance: Court and State in Nayaka Period Tamilnadu

రాసిన వారు: కె.వి.ఎస్.రామారావు ****** By: Velcheru Narayana Rao, David Shulman, Sanjay Subrahmanyam (మూడో రచయిత సంజయ్ సుబ్రహ్మణ్య...
by అతిథి
5

 
 

The Poet Who Made Gods and Kings

పరిచయం వ్రాసిన వారు: కే.వి.యస్.రామారావు ****** The Poet Who Made Gods and Kings by Velcheru Narayana Rao and David Shulman ఒక సంప్రదాయ కవ...
by అతిథి
5

 
 

కథాక్రమంబెట్టిదనిన………

వ్యాసకర్త: బుసిరాజు లక్ష్మీదేవి దేశాయి                 మానవుడు మాటలు నేర్చినది మొదలు నేటి ...
by అతిథి
4

 

 

The Emerging Mind – మెదడు ఎలా పని చేస్తుంది?

“The Emerging Mind” అన్నది ప్రముఖ న్యూరోసైంటిస్టు వి.ఎస్.రామచంద్రన్ 2003లో బీబీసీ రీత్ లెక్చర...
by సౌమ్య
4

 
 

A search in secret India – Paul Brunton

రాసిన వారు: బుడుగోయ్ ********************* ఏమిటీ ఈ పుస్తకం కథా, కమామిషూ? పాల్ బ్రంటన్ ఒక ఫ్రీలాన్స్ ...
by అతిథి
3

 
 
The most human human – Brian Christian  

The most human human – Brian Christian

All the world’s a stage, and all the men and women merely players: they have their exists and their entrances; and one man in his time plays many parts, his acts being seven ages. – William Shakespeare. ఈ నా...
by Purnima
3