పుస్తకం
All about books


 
 

 

ముంగారు వానకు తడిసిన మట్టివాసన

“కొల్లబోయిన పల్లె” అనే ఈ కథాసంపుటిలో – సిద్ధాంతాల బరువు లేదు. ఉపదేశాల గోల లేదు. ర...
by రవి
4

 
 

Breaking the bow – Speculative Fiction based on Ramayana

కనగ కనగ కమనీయము, వినగ వినగ రమణీయము కదా, రామాయణం. రాముని కథ ఎన్నిసార్లు విన్నా మళ్ళీ మళ...
by Purnima
1

 
 

రాజకీయ కథలు – ఓల్గా

వ్యాసకర్త: రాగమంజరి ************ ఓల్గా రచించిన రాజకీయ కథలు రెండు సంపుటాలు. మొదటి సంపుటిలోని ...
by అతిథి
5

 

 

The Collected Stories of Lydia Davis

Proust రాసిన “Swann’s Way”ను, దాని గురించిన విశేషాలను చదవటం మొదలెట్టినప్పుడు, ఆ రచనకు గల అనువాద...
by Purnima
2

 
 

The wonderful Chintamani –Be-header of 1000 heads

Article by: Raghavendra Bethamcharla Sahasra Sirascheda Apoorva Chintamani (సహస్ర శిరచ్ఛేద అపూర్వ చింతామణి), title of this voluminous but un-put-down-able tome, does literal...
by అతిథి
9

 
 

ఏం కోల్పోతున్నామో తెలిపే కథల సంపుటి – ఊహాచిత్రం

వ్యాసకర్త: కొల్లూరి సోమ శంకర్ **** “ఊహాచిత్రం” పుస్తకం శీర్షిక చూడగానే, “ఊహా? చిత్రమా? ల...
by Somasankar Kolluri
1

 

 

World Tales – collected by Idries Shah

వ్యాసకర్త: రానారె **** అరవై ఐదు కథలు. ప్రతి కథకూ ముందు చిన్న ఉపోద్ఘాతం. ప్రపంచపు వివిధ ప్...
by అతిథి
0

 
 

About Amaraavati Kathalu

(A note about this article: In the early days of Telugu internet, in a world that existed before the blogs and the social media, we had an on-line literary Telugu discussion forum called Telusa (తెలుసా, short for ...
by Jampala Chowdary
4

 
 

సూటిగా, ఘాటుగా, నాటుగా – ఎట్గర్ కెరెట్ కథలు

నా లెక్క ప్రకారం కథలు రెండు రకాలు – ఒకటి, నాకు నచ్చినివి. రెండు, తక్కినివి.  మంచి కథలు...
by Purnima
2