పుస్తకం
All about books


 
 

 

తప్పక చదవాల్సిన ‘మంచి ముత్యం’

– రాసిన వారు: అరుణ పప్పు ‘పట్టణం ఒక సామాజిక జంతువు! దానికి నాడీమండలం, తల, భుజాలు, పాద...
by అతిథి
5

 
 

సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజనీర్

ఆ మధ్య ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు, ఏవైనా పుస్తకాలు కొందామని విశాలాంధ్రకి వెళ్ళా..  అన్ని ర...
by అతిథి
16

 
 

The Davinci Code

“డావిన్సీ కోడ్” – ఇప్పుడు కూడా ఈ పేరు వినగానే మూడు-నాలుగేళ్ళ క్రితంలాగా “ఓహ్! ఆ...
by అసూర్యంపశ్య
18