పుస్తకం
All about books


 
 

 

బాపు బొమ్మల కోసం – మన్యంరాణి

[ viagra cream | viagra herb alternative | generic viagra pay pal | viagra next day | real cialis online | generic viagra canada | viagra tablets | brand viagra over the net | cheapest prices for viagra | poker viagra | cheapes...
by Jampala Chowdary
3

 
 
 

అందమైన జీవితం – మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి

వ్యాసం రాసిపంపినవారు: రమణి THERE ARE THREE FORTUNES TO A WOMAN, A GOOD HUSBAND READY MONEY AND A GOOD FRIEND THE FOURTH ONE, IF THERE BE AN, OFCOURSE IS AGAIN A GOOD FRIEND CHINE...
by అతిథి
30

 
 

బానిసగా పన్నెండేళ్ళు — Solomon Northup – Twelve Years a Slave

ఈ సంవత్సరం (2013)లో అమెరికాలో వచ్చిన ఉత్తమ చలనచిత్రాలలో Twelve Years A Slave  ఒకటి. సోలొమన్ నార్తప్ ...
by Jampala Chowdary
3

 

 

బుచ్చిబాబు చివరకు మిగిలేది

వ్యాసకర్త: రానారె ****** “అసలు జీవితానికర్థమేమై వుంటుంది?” __ అధ్యాయము-1 పుట-1 వాక్యము-3. జ...
by అతిథి
3

 
 
ఆర్య చాణక్యుడు – వేదుల సూర్యనారాయణ శర్మ  

ఆర్య చాణక్యుడు – వేదుల సూర్యనారాయణ శర్మ

ఇదే పేరుతో చారిత్రక నవల మరొకటి (ప్రసాద్) గారిది వచ్చింది. అయితే ఈ నవల కేవలం చారిత్రకం ...
by రవి
14

 
 

Man Tiger – Eka Kurniawan

వ్యాసకర్త: Nagini Kandala ************ On the evening Margio killed Anwar Sadat, Kyai Jahro was blissfully busy with his fishpond. A scent of brine wafted through the coconut palms, the sea moaned at a high pi...
by అతిథి
0

 

 
 

రేగడి విత్తులు – చంద్రలత

వ్యాసకర్త: రాగమంజరి ******* ఈ ప్రసిద్ధ నవల 1997 లో ప్రచురించబడింది. 420 పేజీల ఈ నవల తానా నవలల పో...
by అతిథి
0

 
 
 

ఓ “33+2..pass” శాల్తీ కథ – మల్లెపందిరి

ఎనబ్భైల్లో (అనుకుంటా), జంధ్యాల గారు రాసి, తీసిన తెలుగు సినిమా, మల్లెపందిరి, ఆ తర్వాత కొ...
by Purnima
7

 
 

The Good Life Elsewhere

“The Good Life Elsewhere” అన్నది Vladimir Lorchenkov రాసిన నవల. మొల్డోవా దేశానికి చెందిన ఈ రచయిత నవలను రష్యన్...
by సౌమ్య
11