పుస్తకం
All about books


 
 

 

పుస్తకం.నెట్ ఫిబ్రవరి ఫోకస్ – శ్రీశ్రీ

“ఈ శతాబ్దం నాది” అని ప్రకటించి, అన్నమాటని నిలబెట్టుకున్న ‘మహాకవి’ శ్రీశ్రీ గు...
by పుస్తకం.నెట్
0

 
 
 

జనవరిలో పుస్తకం.నెట్

పుస్తకం.నెట్ ప్రారంభమై నెలరోజులైంది. ఓసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటూ ఉంటే మళ్ళీ ఇటు ...
by పుస్తకం.నెట్
3

 
 
 

Book Launch: Sick Planet by Stan Cox

ఈ వారాంతంలో క్రాస్‌వర్డ్ లో ఓ పుస్తకం ఆవిష్కరణ జరుగనుంది. అందరూ ఆహ్వానితులే. పుస్తక...
by పుస్తకం.నెట్