పుస్తకం
All about books


 
 

 

వీక్షణం-88

తెలుగు అంతర్జాలం పాతికేళ్ల పర్‌స్పెక్టివ్స్ గమ్యం ఒకటే, గమనాలు అనేకం (వివిధ) – కె.శ...
by పుస్తకం.నెట్
0

 
 

వీక్షణం-77

తెలుగు అంతర్జాలం తెలుగు సాహితీ శిఖరం పుట్టపర్తి.. – వాండ్రంగి కొండలరావు వ్యాసం ఆంధ...
by పుస్తకం.నెట్
0

 
 

వీక్షణం-37

తెలుగు అంతర్జాలం “తెగిపడిన తలలే.. నూటొక్క గొంతులై..!” – డా. జి.కె.డి.ప్రసాద్ వ్యాస...
by పుస్తకం.నెట్
0

 

 

వీక్షణం – 118

తెలుగు అంతర్జాలం: “నవలా రచయిత్రి అంగులూరి అంజనీ దేవితో ముఖాముఖి“, “స్త్రీల సాహి...
by పుస్తకం.నెట్
0

 
 

వీక్షణం-80

తెలుగు అంతర్జాలం: “నాయకురాలు నాగమ్మ ఉదాత్త చరిత్రకు వక్రీకరణం“, “ సాహితీ భోజనాల...
by పుస్తకం.నెట్
0

 
 

వీక్షణం-150

(అంతర్జాలంలో వివిధ వెబ్సైట్లలో వచ్చిన సాహిత్య వ్యాసాలకు ఇక్కడ లంకెలు ఇస్తాము. పుస్త...
by పుస్తకం.నెట్
1

 

 

వీక్షణం-33

తెలుగు అంతర్జాలం “ఏడు పదుల యువ ‘పరిషత్తు'” ఇంటర్వ్యూ, “మౌలిక అంశాల్లోనే మహా గం...
by పుస్తకం.నెట్
1

 
 

వీక్షణం-22

తెలుగు అంతర్జాలం: “వర్గ,కుల,ప్రాంతాలవారీ భాషలుంటాయా?” – స్టాలిన్ వర్ధంతి సందర్భ...
by పుస్తకం.నెట్
0

 
 

వీక్షణం-148

(అంతర్జాలంలో వివిధ వెబ్సైట్లలో వచ్చిన సాహిత్య వ్యాసాలకు ఇక్కడ లంకెలు ఇస్తాము. పుస్త...
by పుస్తకం.నెట్
0