పుస్తకం
All about books


 
 

 

వీక్షణం-80

తెలుగు అంతర్జాలం: “నాయకురాలు నాగమ్మ ఉదాత్త చరిత్రకు వక్రీకరణం“, “ సాహితీ భోజనాల...
by పుస్తకం.నెట్
0

 
 

వీక్షణం-140

(అంతర్జాలంలో వివిధ వెబ్సైట్లలో వచ్చిన సాహిత్య వ్యాసాలకు ఇక్కడ లంకెలు ఇస్తాము. పుస్త...
by పుస్తకం.నెట్
0

 
 
 

చందమామ

రాసిన వారు: అజయ్ ప్రసాద్ బి. ******************** ముప్పై సంవత్సరాలక్రితం నేను ఆరు ఏడు తరగతులు చదువ...
by అతిథి
6

 

 

వీక్షణం-38

తెలుగు అంతర్జాలం “చలంలోనూ పురుషవాది”-డాక్టర్ వై.కామేశ్వరి వ్యాసం, 16వ శతాబ్దపు ద్...
by పుస్తకం.నెట్
0

 
 

వీక్షణం-124

(అంతర్జాలంలో వివిధ వెబ్సైట్లలో వచ్చిన సాహిత్య వ్యాసాలకు ఇక్కడ లంకెలు ఇస్తాము. పుస్త...
by పుస్తకం.నెట్
0

 
 

వీక్షణం-27

తెలుగు అంతర్జాలం “‘తెలుగు విమర్శ-పరిణామం’ అనే ఈ 112 పేజీల గ్రంథంలో వందలాది తప్పుల...
by పుస్తకం.నెట్
0

 

 

వీక్షణం-51

తెలుగు అంతర్జాలం “కొలమానాలు కాలమానాల మధ్య మహాకావ్యం”- కాసుల ప్రతాపరెడ్డి వ్యాసం...
by పుస్తకం.నెట్
2

 
 

వీక్షణం-73

తెలుగు అంతర్జాలం “అక్షర సైనికులు..అలుపెరగని బాటసారులు” – పసునూరి రవీందర్ వ్యాస...
by పుస్తకం.నెట్
0

 
 

వీక్షణం-55

తెలుగు అంతర్జాలం “రగడ రేపిన ‘గండపెండేరం’” – జానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రి వ్యాసం, రా...
by పుస్తకం.నెట్
0