పుస్తకం
All about books


 
 

 
సిసలయిన సృజనకు వేదిక  –  “పాలపిట్ట”  మాస పత్రిక  

సిసలయిన సృజనకు వేదిక – “పాలపిట్ట” మాస పత్రిక

వ్యాసం రాసిపంపిన వారు: బొల్లోజు బాబా గుడిపాటి వారి ఆధ్వర్యంలో చాన్నాళ్లుగా ఊరిస్తు...
by అతిథి
4

 
 
 

చందమామ

రాసిన వారు: అజయ్ ప్రసాద్ బి. ******************** ముప్పై సంవత్సరాలక్రితం నేను ఆరు ఏడు తరగతులు చదువ...
by అతిథి
6

 
 
A Souvenir Dedicated to Nature and Environment  

A Souvenir Dedicated to Nature and Environment

– by Aju Mukhopadhyay Aju Mukhopadhyay, the poet and author, is a bilingual writer of fiction and essays too. He has written 12 books in Bangla and 14 in English. He has received several poetry awards besides other honour...
by అతిథి
6

 

 
చిన్న పత్రిక చేస్తున్న పెద్ద పని…!  

చిన్న పత్రిక చేస్తున్న పెద్ద పని…!

రాసిన వారు: పెరుగు రామకృష్ణ ***************** 06-12-2009 పశ్చిమ బెంగాల్ లోని మిడ్నాపూర్ లో జాతీయ కవితో...
by అతిథి
4

 
 
 

‘పత్రిక’ – పరిచయం

మామూలుగా అందరికీ తెలిసిన పత్రికలు, మ్యాగజీన్లు కాక కొన్ని ఎక్కువమందికి దృష్టిలో పడ...
by అరుణ పప్పు
4

 
 
కవితా! ఓ కవితా!  

కవితా! ఓ కవితా!

ఇప్పుడు నేను పరిచయం చేస్తున్నది – ఎప్పుడో వచ్చి, ఎవరికీ తెలియని అంత లావు పుస్తకం కా...
by అరుణ పప్పు
4